Interim Woordvoerder Bestuursstaf RijkswaterstaatRijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is een grote organisatie. Dat moet ook wel want de organisatie beheert duizenden bruggen, wegen en waterwegen en is ook verantwoordelijk voor waterkwaliteit en afvalproblematiek. Omdat Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van IenW werkt, is het belangrijk alle relevante informatie binnen de organisatie te delen met de communicatiemensen van het ministerie. Niet alles is relevant. Wel de zaken die maatschappelijke belangstelling trekken en die de minister moet weten om te kunnen besturen. Mijn rol was het verzamelen en selecteren van informatie uit de organisatie en het delen met het departement. Ook draaide ik mee in crisisteams.

Pages